Fight inefficiency effectively

Fight inefficiency effectively

Nästa vecka håller Forum för Health Policy ett rundabordssamtal exklusivt för föreningens medlemmar, forskarnätverk och särskilt inbjudna. Under kvällen kommer vi att diskutera den viktiga frågan om effektivitet och produktivitetsutveckling i vården, med exempel från...
Med rätt fokus klarar vi utmaningarna

Med rätt fokus klarar vi utmaningarna

Vi lever i ett land fullt av möjligheter, med sunda statsfinanser och ökande inkomster bland hushållen. Trots det mår många dåligt, och de utmaningar vi står inför inom hälso- och sjukvården är tuffa. I dagens blogginlägg lyfter Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg och...
Läkemedelskostnader i perspektiv

Läkemedelskostnader i perspektiv

I dagens och årets första blogginlägg bemöter Anders Blanck, VD för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, den senaste tidens debatt om ökade kostnader för läkemedel i vården. I inlägget lyfter han perspektivet att läkemedelskostnaderna ökar i betydligt långsammare...