Effektivitet och produktivitet, rundabordssamtal 30/1

IMG_6512
Den 30 januari samlade Forum för Health Policy politiker, personer från näringsliv, patientrepresentanter och forskare för att diskutera den viktiga frågan om effektivitet, produktivitet och kostnadsutvecklingen i svensk hälso- och sjukvård.
Läs mer

Fight inefficiency effectively

JasonHelgerson
2019-01-25 Jason Helgerson om erfarenheter av effektiviseringsarbete i USA, New York specifikt. Helgerson var tidigare ansvarig för New Yorks Medicaid-program och arbetar nu som entreprenör och konsult med särskilt fokus på värdeskapande hälso- och sjukvård.
Läs mer

Fight inefficiency effectively

JasonHelgerson
2019-01-25 Nästa vecka håller Forum för Health Policy ett rundabordssamtal exklusivt för föreningens medlemmar, forskarnätverk och särskilt inbjudna. Under kvällen kommer vi att diskutera den viktiga frågan om effektivitet och produktivitetsutveckling i vården, med exempel från Stockholm och Skåne. Inför samtalet publicerar vi idag ett inlägg om erfarenheter av effektiviseringsarbete i USA, New York specifikt. Skribenten Jason Helgerson […]
Läs mer

Med rätt fokus klarar vi utmaningarna

KristinaStrömOlsson
2019-01-18 Vi lever i ett land fullt av möjligheter, med sunda statsfinanser och ökande inkomster bland hushållen. Trots det mår många dåligt, och de utmaningar vi står inför inom hälso- och sjukvården är tuffa. I dagens blogginlägg lyfter Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg och chef Public Affairs på Länsförsäkringar, vikten av de förebyggande hälsoinsatserna. Att förflytta fokus från […]
Läs mer

Läkemedelskostnader i perspektiv

AndersBlanck
2018-01-11 I dagens och årets första blogginlägg bemöter Anders Blanck, VD för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, den senaste tidens debatt om ökade kostnader för läkemedel i vården. I inlägget lyfter han perspektivet att läkemedelskostnaderna ökar i betydligt långsammare takt än övriga kostnader i hälso- och sjukvården. I Läkemedelsutredningen SOU 2018:89 (Tydligare ansvar och regler för läkemedel) som lämnas över till regeringen idag, har man bland […]
Läs mer