Att använda vårdens resurser effektivt blir allt viktigare i takt med att trycket på vård och omsorg ökar med de demografiska förändringarna. Den 30 januari samlade Forum för Health Policy politiker, personer från näringsliv, patientrepresentanter och forskare för att diskutera den viktiga frågan om effektivitet, produktivitet och kostnadsutvecklingen i svensk hälso- och sjukvård.

Forums medlem Sodexo Sverige stod som värd för kvällen. De särskilt inbjudna gästerna Henrik Gaunitz, ekonomidirektör i region Stockholm, Göran Stenberg, konsult i Skåne och Roger Molin, satte igång diskussionerna med innehållsrika presentationer som visade att mer resurser inte nödvändigtvis ökar vårdens effektivitet. I de efterföljande diskussionerna rådde enighet om att effektiviteten måste öka genom att ta tag i maktstrukturer, förändra kulturen genom att i högre utsträckning utgå från patienterna och skattebetalarnas behov, samt öppna upp för helt nya arbetssätt bl.a. med digitaliseringen som verktyg.

Tid: Onsdag 30 januari 2019 kl. 18.00–20.30
Plats: Sodexo, Dalvägen 22, Solna

 IMG_6512

Deltagare

Särskilt inbjudna: 
Göran Stenberg, konsult region Skåne
Henrik Gaunitz, ekonomidirektör region Stockholm

Politiker och tjänstemän:
Vivianne Macdisi (S), Region Uppsala
Stina Höök (M), Region Värmland
Camilla Waltersson Grönvall (M), Riksdagen

Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande
Catharina Barkman, kansli
Anna Forsberg, kansli
Cristin Lind, styrelseledamot
Anne Carlsson, styrelseledamot

Medlemmar
Ann Johansson, Vårdförbundet
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet HjärtLung
Karin Thalén, Stockholms Sjukhem
Georg Engel, Stockholms Sjukhem
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Roger Molin, Svenskt Näringsliv
Johanna Langer, Sodexo
Stefan Forsgren, Sodexo
Jan Larsson, Cambio
Mats Eriksson, Reformklubben
Carolina Wallenius, Cerner

Forskare:
Clas Rehnberg, Karolinska Institutet

 

Presentationer
Ger skattemedlen full valuta? av Göran Stenberg
Kostnader produktivitet och effektiv resursanvändning i vården av Anders Morin

Kort referat: 

Svensk sjukvård har nått fantastiska resultat de senaste decennierna men både Roger Molin och Göran Stenberg lyfte fram den minskade produktiviteten i sektorn. Roger kommenterade SKLs ekonomirapport 2018, och konstaterade att om utvecklingen fortsätter med samma personaltäthet, behöver offentliga sektorn fånga upp hela nya tillskottet på arbetsmarknaden. Detta visar på behovet av ”effektivitetssprång” som var ordet för kvällen.

Göran Stenberg, mycket erfaren konsult som har granskat Region Skåne flera gånger som extern revisor, visade konkret att produktiviteten har minskat.

Henrik Gaunitz reflekterade över Region Stockholms framtidsplan och definitionen av effektivitet/produktivitet (kvalitetsaspekter, minskat antal besök kan vara bra, rätt patienter på rätt plats mm.)

Kvällens deltagare pekade på flera möjliga förbättringar t.ex. bör man;
– nyttja digitaliseringens potential, snabbare, särskilt vad gäller enkla åtgärder såsom digitala anamneser
– öppna upp för innovation
– hitta nya sätt för partnerskap, där upphandling inte alltid behöver användas, se t.ex. NHS globala digital exemplars,  https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/connecteddigitalsystems/exemplars/
– införa nya arbetssätt
– öka samarbetet mellan olika aktörer och mellan regioner/landsting
– tillsätta modiga politiker som vågar ta större reformbeslut