Hur vi kan frigöra resurser för innovation i vården

Hur vi kan frigöra resurser för innovation i vården

Var besatt av användaren! Genom att gå i användarens fotspår blir det lättare att förstå vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka lösningar som måste till för att leverera bästa tänkbara tjänst. Så skrev Johan Eriksson, entreprenör, investerare, författare...
Att öka digitaliseringstakten så in i norden……..

Att öka digitaliseringstakten så in i norden……..

Bloggserien om digitaliseringsutvecklingen i Norden avslutas idag med en summering av Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy. Daniel reflekterar över de problemområden som håller tillbaka digitaliseringstakten men även över...
Framtidens vård

Framtidens vård

Tisdagen den 8 oktober anordnar Forum för Health Policy en workshop kring framtidens hälso- och sjukvård. Ämnet Framtidens vård är dock aktuellt redan i dagens blogg där Anders Kärnell skriver om framtidens vård och bl.a. reflekterar över att kostnader och...
Den nära vården och en blogg i samverkan

Den nära vården och en blogg i samverkan

Tidigare i veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal där Anna Nergårdh presenterade sitt fortsatta arbete med den Nära Vården. I dagens blogginlägg reflekterar Anna över de diskussioner som fördes under kvällen och påminner om rationalen...
Den nära vården – Rundabordssamtal 3/9-2019

Den nära vården – Rundabordssamtal 3/9-2019

Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett rundabordssamtal den 3 september. Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), inledde kvällen med en presentation om sitt fortsatta arbete med den Nära...