Rehabilitering sparar pengar

Lotta H
2020-02-28 Med rätt träning och fysisk aktivitet kan många med reumatisk sjukdom må så mycket bättre och fungera väl både på arbetet och i vardagen. Bra rehabilitering leder även till minskade kostnader för sjukskrivningar och sjukersättning.  I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet, om det stora glapp som finns idag mellan utbud och […]
Läs mer

Patientskolan: En Patientdriven innovation inom forskningsprojektet ”Patienten i förarsätet”

Foto: Anna Molander
2020-02-21 Kan man rucka på den traditionella uppfattningen om sjukvårdens rollfördelning, samt vanföreställningen där allvarlig psykisk ohälsa likställs med ”kroniska” tillstånd där den drabbade är otillräknelig och inte vet sitt eget bästa? I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Åsa Steinsaphir om ”Patientskolan” som Norra Stockholms psykiatri bedriver och som ingår i forskningsprogrammet ”Patienten […]
Läs mer

Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner

Johanna Sodexo
2020-02-14 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Johanna Langer om behovet av att minska antalet vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården. Följsamhet till hygienrutiner som omfattar städning, handhygien och klädsel är avgörande i arbetet. Att kombinera kunskapen om vad vi behöver göra för att minska vårdrelaterade infektioner med teknikutveckling och datahantering är en annan viktig förutsättning.  […]
Läs mer

Hur kan vi ordna bort trösklar för innovation?

Björn A
2020-02-06 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Björn Arvidsson om behovet av nya innovativa lösningar för att utveckla hälso- och sjukvården. Ett exempel är nya läkemedel som prövas genom ett ordnat införande. Är detta ett tillvägagångssätt som främst skapar möjligheter eller begränsningar? Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida […]
Läs mer