Årsstämma med seminarium och mingel

15 juni kl 15:30-17:30

Lokal: Bristol Myers Squibb, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna
Digital medverkan möjlig – ange det vid anmälan!
En representant per medlemsorganisation är välkommen.

I samband med årsstämman presenterar huvudutredaren AnnMieke Ålenius, ”Hälsodata som nationell resurs”. Diskussion och kommentarer från Forum för Health Policys medlemmar

Anmälan krävs – anmäl dig senast den 8/6 till info@healthpolicy.se (ange om du vill komma fysiskt eller vara med digitalt)

Stämmohandlingar skickas ut 14 dagar i förväg