Målsättning

Målsättningen med denna workshop är att belysa några av de stora trender för förändring och utveckling av hälso- och sjukvården samt omsorgen, vilka har implementerats de senaste decennierna. Målsättningen är även att belysa vilka resultat som uppnåtts och hur. Den internationella utblicken blir huvudsakligen mot Europa.  Den stora utmaningen för diskussionen i denna workshop blir att hantera den lösningsorienterade frågan om vad och hur man ska gå tillväga för att säkerställa resultat av förändringstrender i svensk hälso- och sjukvård samt omsorg.

Program

Management strategies to improve outcomes and efficiency in publicly operated hospitals

Susan Burnett är forskare vid Organisation and Health Systems Group, Centre for Patient Safety and Service Quality, in the Medical School at Imperial College London. Tidigare var hon Director of National Programmes at the National Patient Safety Agency.  Hon leder centrets konsultgrupp och är involverad i ett stort antal projekt inom området patientsäkerhet och kvalitet.

Vilka strategier och trender för utveckling av hälso- och sjukvård har vi haft i Sverige de senaste 20 år och vad har de gett oss?

Mattias Elg är professor i kvalitetsteknik vid Linköpings Universitets och programchef för HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings Universitet, samt professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare Mattias Elg har som huvudsakliga forskningsområden förbättring av hälso- och sjukvårdens processer, organisationsförändring, kundsamverkan, Lean samt  metoder för mätning av process och resultat.

Vill du läsa mer?

Ladda ner professor Mattias Elgs rapport
How can ’change management’
 make management change management?