Forum för Health Policy delar varje år ut Patientpriset! 

Nu är det dags att nominera en vårdgivare som du tycker ska få priset 2022. Vi behöver din nominering senast den 2 maj.

 

Nominera här >>>

Kriterierna för Patientpriset är:

Delaktighet
Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Du har upplevt att vårdgivaren har visat respekt för din kunskap och har samtidigt motiverat och gett dig förutsättningar att kunna följa ordinationer och instruktioner.

Nöjdhet
Du upplever att vården du fick har gett ett gott resultat som har uppfyllt dina förväntningar.

Uppföljning
Vårdgivaren har, tillsammans med dig, formulerat en personlig hälsoplan eller liknande plan för uppföljning. Hälsoplanen ska vara dokumenterad i din journal.

Digitalisering
Det är ett plus om vårdgivaren har använt sig av digitala verktyg på ett sätt som har inneburit ökad tillgänglighet eller på annat sätt har underlättat för dig som patient.

Läs mer om priset och tidigare vinnare här >>>