Dagens medicin 20210427

Peter Graf och Catharina Barkman:

”Underlätta upphandling av en hel vårdkedja”

Vårdgivare med ett helhetsansvar kan lättare utforma en sömlös vård och omsorg, skriver Peter Graf och Catharina Barkman från Forum för health policy.

”Äldreomsorgen finns på listan över väljarnas viktigaste politiska frågor, enligt en ny opinionsundersökning från Novus. Vackra ord om samverkan, digitalisering och förbättringar har hörts i decennier – det duger inte. Äldre får inte åter hamna i skuggan mellan pandemierna. Istället ska pandemin användas som bräckjärn för att ta tag i problemen!”

Peter Graf och Catharina Barkman lyfter tre åtgärder i Dagens Medicin:

1. Underlätta upphandling av en hel vårdkedja

2. Dra nytta av digitaliseringen 

3. Förbättra uppföljning och jämförelse

Läs hela artikeln här >>>