Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter, har fortfarande en fot i myllan (om än myllan på Linköpings Universitet), ser komplexiteten men även möjligheterna med nära vård samt vill sätta precisionsrehabilitering på kartan.