Vi följer upp läget med Tony och Helene. Ett samtal om stora och små saker med fokus både på sjukdom och på vad som kan bli bättre i dialogen med med vården.