Emma Loven, med en bakgrund från både Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset blandat med arbete med hälso- och sjukvård från den privata sidan på EY och KPMG, har en bred kunskap kring vården med innovation, styrning och ledning som röda trådar.