Poddens första ambulanssköterska ger ett klart ambulanstyngt fokus till det positiva – vi pratar prevention ur ett annat perspektiv, hur man jobbar med hjärtpatienter på ett nytt sätt, hur man jobbar med ambulansen i andra länder och mycket annat.