Med en bakgrund från många delar av hälso- och sjukvårdssystemet pratar vi både om Fredrik Öhrns nuvarande jobb på Deloitte men också vad han tar med sig från Thailand, från arbetet med EHDS på Socialstyrelsen, om att driva innovation på Karolinska och en hel massa annat.