Sjuksköterskan som blev politiker och numera är ordförande i en stor och viktig patientförening, HjärtLung, har både individen och systemet i fokus och lyfter de stora frågorna kring hälso- och sjukvården med ett positivt anslag!