Ann Fernholm, doktor i molekylär bioteknik som blev journalist och sedan grundade kostfonden, borgar för ett samtal om kosten och nog blir det så. Vi pratar ersättningar, barnmat, framtid, samtid och en väldig massa annat. En annan infallsvinkel men en viktig sådan!