Sedan sin förra medverkan i podden har Boubou blivit sjukhusdirektör på Sahlgrenska och detta som komplement till bakgrunden från olika delar av Sverige och utomlands gör att dialogen kring samverkan, beredskap, AI, IT-miljöer, styrning m.m. blir både bred och djup.  
Här hittar du Boubou Hallbergs senaste blogg:
Sveriges hälso- och sjukvård och Nato-medlemskapet