Med erfarenheter från hela sydöstra sjukvårdsregionen rör sig diskussionen med regiondirektör Krister Björkegren runt många fält med samverkan, ledarksap och vikten av att tänka nytt som röd tråd.