Ulf Österstad, verksamhetschef för Region Jönköpings digitala enhet Bra liv nära – som den digitala primärvårdens kanske främsta företrädare med en bakgrund i såväl det fackliga som det praktiska vindlar sig samtalet mellan bankvärlden, bilvärlden, idrottsrörelsen och skogsindustrin men hela tiden med en logisk koppling till hälso- och sjukvården.