Henrik Bjärtun, med bakgrund inom sjukhusvården, numera hos en digital spelare inom vården och med ett stort intresse för såväl patienter som digitalisering, ger sig glatt in och diskuterar virtuella vårdplatser, ledarskap, innovationsupptag, vårdens viktiga medarbetare och hur vi involverar och aktiverar patienter på bästa vis.