Hjalmar Bardh Olsson, med en bakgrund inom äldrevården och ett nuvarande fokus på hållbarhet, innovation och standardisering, diskuterar hälso- och sjukvården utifrån ett systemperspektiv med fokus på hållbarhet. En vinkel som väcker tankar!