Anna Nergårdh har en bakgrund som både läkare, chef, föreningsmänniska, utredare och konsult. I detta avsnitt angriper vi hälso- och sjukvården från ett antal olika håll med data, prevention, utveckling, flexibilitet, infrastruktur och samhällsnytta som ledord.