Ett forum för dialog

Peter Graf

Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård. Vi är experter på att rädda liv och sätta in snabba insatser när läget är akut. Resultaten är mycket goda och förbättras ständigt inom flera områden, till exempel cancer, stroke- och hjärtsjukvården. Svensk sjukvård är i många avseenden högkvalitativ.

Men vi saknar inte utmaningar i hälso- och sjukvården. I Sverige finns en miljon personer med stora vård- och omsorgsbehov och har nedsatt förmåga att själva samordna sin vård och omsorg. Samtidigt är vården och omsorgen i Sverige i de flesta fall utformad utifrån organisation snarare än från person. Bristande samordning leder till ett lidande för personer i stort behov av kontinuitet och onödiga kostnader för samhället. Vad borde vi göra här?

I europeiska mätningar framkommer en bristande tillgänglighet i Sverige jämfört med andra länder. Varför är det så? En hög tillgänglighet är viktig både för trygghetsskapande och för att hitta och diagnosticera sjukdomar i tid.

Patientinvolvering är ett annat område där andra länder får bättre resultat. Varför är det så? Vi vet att partnerskap mellan patient och vård gör det möjligt för patienterna att ta mer ansvar. Det här vinner alla på. Patienterna kan undvika sjukhusvård i större utsträckning, vilket ger dem högre livskvalitet. Patientens delaktighet ökar också sannolikheten för bättre resultat.

Kostnaderna för sjukvården ligger nu på 11 procent av BNP, bland de högsta i Europa. Samtidigt lever vi allt längre med kroniska sjukdomar. Pengarna kommer inte att räcka. För att långsiktigt kunna bibehålla en god sjukvård med hög medicinsk kvalitet, och utveckla den ytterligare, krävs ett paradigmskifte där vi inför helt nya arbetssätt. Att bara fortsätta i gamla hjulspår fungerar inte längre.

Vi behöver involvera patienterna i mycket högre utsträckning. Vi behöver effektivisera organisation och processer och utveckla vården i nya former. Vi behöver digitalisera och framförallt behöver vi tänka nytt! För att tänka nytt behövs dialog och samarbete mellan olika parter.

I början av hösten valdes jag till ny ordförande i tankesmedjan Forum för Health Policy, ett uppdrag som jag blev mycket glad över. Forum är en välbehövlig plattform för att skapa möten och diskussion kring hur vi gemensamt kan utveckla och innovera hälsa, vård och omsorg.

Mina fyra första månader som ordförande har varit fulla av spännande aktiviteter och samtal.

Allra senast arrangerade vi ett frukostseminarium om patienternas syn på digitalisering. Det blev en mycket intressant och spänstig diskussion där även jag lärde mig mycket nytt.

Tidigare i höst hölls ett stort seminarium tillsammans med Nederländerna och Schweiz, två länder som ofta hamnar högt i olika rankinglistorna. Seminariet var fullsatt med en rad meriterade talare och en mycket aktiv publik. Läs gärna vår rapport från seminariet.

Tidigare i år hölls en workshop och ett rundabordssamtal om Samordnad vård och omsorg. Läs vår policy brief på det temat som vi fått trycka nya pappersexemplar på grund av stort intresse.

På vår gästblogg ger vi en bredd av personer möjlighet att dela med sig av sina tankar och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Under 2018 har vi många intressanta skribenter inbokade.

Vi har redan flera spännande aktiviteter inplanerade nästa år och kommer finnas på plats i Almedalen där vi arrangerar två seminarier.

För medlemmar och forskarnätverk har vi ett viktigt rundabordssamtal om den Nära Vården kvällen den 31 januari. Anna Nergårdh, Göran Stiernstedt och Emma Spak är särskilt inbjudna.

Den 7 mars 2018 på eftermiddagen, anordnar vi en stor uppföljande workshop tillsammans med Nederländerna och Schweiz. Denna gång med temat Innovation – hinder och framgångar. Vad kan vi lära av varandra? Boka upp tiden!

Följ oss på Facebook, Twitter, LinkedIn. Vi fortsätter förstås med våra utskick .

Vi önskar alla våra medlemmar, forskare, vänner och kollegor

En riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Peter Graf, Ordförande