Den sociala omsorgens kvalitetsutmaning i Norden

Den sociala omsorgens kvalitetsutmaning i Norden

Hur kan vi möta kvalitetsutmaningar inom den sociala omsorgen? I veckans blogg skriver Hans Dahlgren, Kvalitets, utvecklings och kommunikationsdirektör Humana om att en gemensam standard för vad god kvalitet i omsorgen är och tydliga utfallsmått kopplade till...
”Googla inte”

”Googla inte”

I veckans blogg beskriver Elin Salmiranta hennes och familjens erfarenheter utifrån tre fraser som hennes mamma fick höra från onkologen: ”Googla inte”, ”Hör av dig om det är något” och ”Om jag det visste”. Det är en berättelse med möjlighet till mycket lärande...
Prevention och förebyggande betalar sig

Prevention och förebyggande betalar sig

Det har skett en enorm kunskapsutveckling kring livsstilens betydelse för hälsan, till exempel genom fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Forskning visar att 45 procent av alla demenssjukdomar kan förebyggas och 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom. I veckans blogg...
Om Finland kan – så kan vi!

Om Finland kan – så kan vi!

I veckans blogg beskriver en av Forum för Health Policys medlemmar, Astma- och allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr, hur man i Finland genomfört en nationell satsning på riktlinjer för allergivården, utbildning av vårdpersonal och ökad kunskap hos allmänheten...