AI-baserad cancerdiagnostik kan minska ojämlikhet

AI-baserad cancerdiagnostik kan minska ojämlikhet

Johan Hartman, professor Karolinska Institutet, skriver i veckans blogg att den ojämlika cancerdiagnostiken i Sverige kan avhjälpas med AI-baserad bilddiagnostik. Enligt Johan finns det redan idag möjlighet att införa digitala lösningar som ger bättre tillgång och...
Kan robotar lösa personalbristen?

Kan robotar lösa personalbristen?

Välfärdsteknik lyfts som en möjlig lösning på delar av problemen med framtida kompetensbrist men vet vi om det fungerar? I veckans blogg tar Peter Lindgren, VD på Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, fram ett intressant exempel som kan belysa frågan. Trevlig...
Hälsodata – möjligheter och utmaningar

Hälsodata – möjligheter och utmaningar

Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland och medlem i regeringens samverkansgrupp för Hälsa och life science, expert på hälsodata menar att vi enkelt kan lösa vissa svårigheter på nationell nivå. Andra frågor är svårare såsom datadelning och hur...
Dyrare med vård i hemmet än man tidigare trott

Dyrare med vård i hemmet än man tidigare trott

Theresa Larsen, analytiker på Göteborgsregionen, FoU i Väst, skriver i veckans blogg att vård i hemmet i flera fall är dyrare, än vård på särskilt boende eller korttidsboende, för kommunen. Hon menar att vård i hemmet kan ha många fördelar för patienterna men att vi...
Mer data åt folket

Mer data åt folket

Mathias Ekman, Director Digital Health Platforms & Partner Ecosystems på Microsoft, skriver i veckans blogg om möjligheterna med data, digital teknik och AI i spåren av pandemin. Han ställer sig dock frågande till hur vi tar till vara detta och undrar: Hur kan...