Under Almedalsveckan 2019 lanserade Forum för Health Policy rapporten Vem styr hälso- och sjukvården?. Rapporten är en uppföljning på förra årets rapport En hälso- och sjukvårdspolitik för verklig förändring där glappet mellan en effektiv sjukvårdspolitik för att tillgodose väljare och en effektiv sjukvård för att möta de verkligt stora behoven lyftes. I 2019 års Almedalsrapport har vi granskat hur kursen i de nya regionstyrena ser ut sedan valet 2018. Var läggs pengarna och hur beskriver man den förändring man vill åstadkomma? Och svarar förslagen upp till sjukvårdens stora utmaningar där vi vet att pengarna inte kommer räcka till?

 

Framsidan Vårdrapport Almdalen 2019

Följande events arrangerades i Almedalen 2019 med utgångspunkt i rapporten.

Mingel med framtidsspaningar, i samarbete med Roche

MingelPanorama

Tid: 1 juli 19.30 (direkt efter partiledaretalet) – ca. 22.00
Plats: Specksrum 7, Visby

Under kvällen gav socialminister Lena Hallengren en framtidsspaning och Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms hälsocentral, berättade om den framgångsrika Borgholmsmodellen. ”Hemliga gäster” var Georg Engel FOUU-chef Stockholms sjukhem och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården – politiker, patienter eller personal?

2JuliGruppbild

Tid: 2 juli 13.00-14.45
Plats: Hälsodalen ”Bryggan”, Visby

Vid seminariet lanserades årets Almedalsrapport med inspel från politiker, vårdgivare och patienter.

Sabina Joyau, Näringspolitisk chef för Vårdföretagarna, gav en analys av det politiska läget och menade att det kommer att krävas stort mod från politikerna för att ta ansvar för den långa sikten i hälso- och sjukvården, givet det parlamentariska läget. Joyau spådde inte några stora strukturella reformer utanför januariavtalets 73-punktsprogram. Politikerna Acko Ankarberg (KD) och Dag Larsson (S) lyfte svårigheten i att driva stora förändringar och att det kräver en aktiv och effektiv kommunikationen och dialog med patienter, invånare och vårdgivare. Representanter för vårdgivarna, Karin Thalén, Karin Båtelsson och Ann-Marie Wenbberg efterfrågade alla mindre detaljstyrning och istället mer fokus på uppföljning. De efterfrågade också en närmre kontakt med politikerna för en ökad förståelse för verksamheternas behov. Lotta Håkansson, patientrepresentant, menade att patienterna fortfarande inkluderas i förändringsprocesser i alltför liten utsträckning, men lyfte Anna Nergårdhs arbete med en Den Nära Vården som ett gott exempel på en inlyssnande och inkluderande process som fler borde ta lärdom av.

Läs Sjukhusläkarens summering från seminariet.

Medverkande:
Peter Graf, Ordförande, Forum för Health Policy / Tiohundra
Catharina Barkman, Program director, Forum för Health Policy
Petter Odmark, Byråchef, Re-Think
Dag Larsson, Riksdagen (S)
Acko Ankarberg Johansson, Riksdagen (KD)
Sabina Joyau, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Lotta Håkansson, Föbundsordförande, Reumatikerförbundet
Karin Thalén, Sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem
Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg, Länsförsäkringar
Karin Båtelson, Ordförande, Sjukhusläkarna
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset

Moderator:
Anders Blanck, VD, LIF

Digital hälso- och sjukvård – Myter och sanningar

3JuliGruppbild

Tid: 3 juli 10.15 – 12.00
Plats: Hälsodalen ”Labbet”, Visby

Innovativa digitala lösningar är nödvändiga för att klara utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Såväl patienternas som personalens vardag kan göras smidigare med digitala verktyg, men var gör digitaliseringen som mest nytta, vilka är de verkliga behoven och fokuserar debatten på rätt saker? Vid detta seminarium bjöd Forum för Health Policy in politiker, vårdgivare, företagare och patientrepresentanter för att diskutera myter och sanningar med digitalisering av hälso- och sjukvården.

Samtliga var överens om att vi måste sluta skilja på den digitala och den fysiska vården. De digitala verktygen måste bli en fungerande och integrerad del av den ordinarie hälso- och sjukvården och erbjudas såväl patienter som vårdpersonal i olika stor utsträckning beroende på behov. Det konstaterades också att det fortfarande finns ett stort gap mellan visionerna och verkligheten. De digitala verktygen målas upp som den eviga lösningen men i realiteten är fortfarande icke-fungerande IT-stöd en källa till stor frustration för vårdpersonalen.
Margareta Danelius, Capio Sverige, var en av dem som levererade 3 myter om den digitala vården:
1. ’Våra äldre hamnar utanför’ Varken patienter eller anhöriga behöver märka att digitala stöd används.
2. ’Sjukvården handlar om mötet med patienten’. Vården handlar främst om det som händer efter mötet.
3. ’De digitala mötena är opersonliga’. Digitalisering stimulerar oss att standardisera det medicinska och individualisera mötet.

Medverkande:
Catharina Barkman, Project director, Forum för Health Policy
Cecilia Karlsson, Digitaliseringsstrateg, Region Värmland
Mårten Blix, Forskare, IFN
Patrik Sundström, Programansvarig eHälsa, SKL
Johanna Hultcrantz, Produktchef, Cambio
Richard Grönevall, VD, Carmona
Margareta Danelius, Tillträdande chefläkare, Capio Sverige
Anders Holgersson, Verksamhetsstrateg, Riksförbundet HjärtLung
Boel Mörck, Områdeschef och medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Johan Assarsson, VD Inera
Katarina Tullstedt, Datainspektionen

Moderator:
Anne Carlsson, Reformklubben