4/7: Miljardbeslut på magkänsla

Fyra guider till klokare beslut i svensk sjukvård. Forum för Health Policy presenterar rekommendationer för svensk sjukvård kring nyckelfrågor som:

– variationer i vården, hur kan vi förstå och åtgärda dem?
– vad är viktigast, förebyggande eller kurativ vård?
– vården av multisjuka
– så kan de viktigaste behoven mötas och vårdsystemet effektiviseras

Medverkande:

Thorbjörn Larsson, ordförande, Forum för Health Policy
Johan Calltorp, professor, projektledare, Forum för Health Policy
Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd i opposition (s), Stockholms läns landsting
Fredrik Westander, hälso- och sjukvårdskonsult
Martin Andreasson (M) regionråd opposition Västra Götalandsregionen

Vårdens drivkrafter – en avgörande fråga

Vad är viktigast för att föra kvalitet, patientnytta och effektivitet framåt? Forum för Health Policy driver ett forskningsprojekt kring de grundläggande drivkrafterna i vårdsystemet. Hur ser drivkrafterna ut på olika beslutsnivåer och för vårdprofessionella, administratörer och politiker.

Vi redovisar våra första forskningsresultat kring detta framtidsområde. Urgammal hippokratisk och humanistisk etik möter evidensbaserad vård och finansiell styrning. Seminariet genomförs med stöd från Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO.

Medverkande:
Johan Calltorp, professor, projektledare, Forum för Health Policy
Martin Ärnlöv, VD, Bräcke Diakoni
Elisabet Wennlund, Sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem