30/6 Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk sjukvård i ett internationellt perspektiv

Sverige har ett av världens högsta skattetryck men får vi ut den vård vi betalar för sett i ett internationellt perspektiv? Diskussion kring vikten av att Sverige har en konkurrenskraftig vård, inom vilka områden Sverige är framgångsrika samt vad det beror på. Seminariet tar upp ett konkret jämförande perspektiv mellan svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv rent generellt och mer speciellt en av de mest framgångsrika vårdorganisationerna i USA, Intermountain Healthcare i Utah. Samarrangemang med PWC. 

Medverkande:
Peter Daneryd, Forum for Health Policy
Mattias Elgh, Professor i kvalitetsteknik Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet
Helene Hellmark-Knutsson, Finanslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting
Anna-Karin Klomp, Landstingsråd (KD) Uppsala
Per Båtelson, Ordförande, Karolinska
Jon Arwidson, Moderator, PwC

2/7 Hur blev det såhär – har life science kluster någon framtid i Sverige?

Kommer svenska life science kluster att konkurreras ut av utländska innovationsmiljöer? Vad måste göras för att Sverige ska behålla en internationellt stark ställning inom life science? Med unika dataanalyser framtagna av strategi- och marknadsanalysföretaget Monocl samt data från European Cluster Observatory presenterar professor Örjan Sölvell vid Handelshögskolan i Stockholm en ny forskningsrapport i ämnet, framtagen i samarbetet med Forum för Health Policy och LIF. Seminarium med paneldiskussion kring life science klusters framtid i Sverige. Samarrangemang Forum för Health Policy och LIF

Medverkande:

Anders Lönnberg (S) Stockholms läns landsting
Staffan Werme (FP) Örebro kommun, ordförande i SKLs beredning för primärvård och äldreomsorg
Örjan Sölvell, professor Handelshögskolan
Anders Blanck, VD LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Anders Morin, Välfärdsansvarig,  Svenskt Näringsliv
Anna Nilsson Vindefjärd, PhD MBA, Generalsekreterare Forska!Sverige
Peter Daneryd, MD PhD, Forum för Health Policy och Thorbjörn Larsson, VD Vårdalstiftelsen och ordförande Forum för Health Policy presenterar och modererar.

Läs referatet här

3/7 Patientdelaktighet i svensk hälso- och sjukvård, är det möjligt?

Vad menas med patientdelaktighet? Vilket beslutsutrymme finns för patienten att aktivt medverka i vårdmötet? Vilka gränser finns för ett ökat patientinflytande i den svenska vårdmodellen? Docent Ulrika Winblad och PhD Malin Masterton i samarbete med LIF och Forum för Health Policy presenterar en rapport med fokus på vad patientdelaktighet kan innebära för vårdgivaren och diskuterar när och hur omfördelning av makt och inflytande inte är möjligt. Seminarium och paneldiskussion med fokus på vad patientdelaktighet kan innebära för vårdgivaren.

Medverkande:

Margareta B Kjellin, (M) riksdagsledamot, ledamot socialutskottet
Anders Sjölander, (S) fullmäktigeledamot Stockholms läns landsting, hälso- och sjukvårdsfrågor
Ulrika Winblad Spångberg, Docent, Uppsala universitet
Gösta Andersson, regionsamordnare Dalarna
Margareta Danelius, chefsläkare Ersta sjukhus
Peter Daneryd, MD PhD, Forum för Health Policy. Thorbjörn Larsson, VD

Moderator: Vårdalstiftelsen och ordförande Forum för Health Policy 

Läs referatet här