Den 11 maj ordnade Forum för Health Policy en middag för styrelsen och särskilt inbjudna. Syftet var att ha en strategisk diskussion kring framtida intressanta health policy frågor, bl.a. utvecklingen mot en mer person/patientcentrerad vård – ”från organisation till person”. Detta för att ge Forum inspel till kommande workshops under hösten. Det blev en mycket trevligt kväll med högt i tak, informell atmosfär och bra utbyte av idéer.

Tid: Torsdag 11 maj 2017 kl. 18.30–20.00
Plats: LIF, City Life, Sveavägen 63, Stockholm

Deltog gjorde:

  • Emma Henriksson – Riksdagen, ordförande Socialutskottet
  • Birgitta Stymne Göransson –  ordförande medicinska utskottet Capios styrelse
  • Birger Forsberg – enhetschef Enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL, Forums forskarnätverk
  • Shoresh Moradi –  kirurg Danderyds sjukhus, entreprenör
  • Anne Carlsson – patientrepresentant, Forum för Health Policy
  • Malin Wengholm – ordförande regionstyrelsen, Region Jönköping
  • Henrik Jordahl – forskare NFI, Uppsala Universitet, Forums forskarnätverk
  • Catharina Barkman – projektledare Forum för Health Policy
  • Lisbeth Löpare Johansson – Vårdförbundet, Forum för Health Policy
  • Jenni Nordborg – Vinnova, Forum för Health Policy