God och Nära Vård och Patientlagen

Mackor och kaffe serveras från kl 8:00
Seminariet startar 8.30
Lokal: Lif, Sveavägen 63, plan 2

Vårdanalys presenterar sina utvärderingar både av God och nära vård och Patientlagen. Vi diskuterar vidare kring slutsatserna och hur kan det bli bättre framåt.

Medverkande från Vårdanalys:
Ida Nyström, utredare
Filippa Kalle, analytiker
Daniel Zetterberg, utredare

Endast för medlemmar/forskare

Anmäl dig till info@healthpolicy.se