Innovativ äldreomsorg – en studieresa

Under två dagar i februari genomförde Forum för Health Policy en studieresa till Holland med fokus på innovativ äldreomsorg.

Program och målsättning

Äldrevård och omsorg är ett ämne som ligger Forum för Health Policy särskilt varmt om hjärtat, vilket gjort att vi 2014 hade två två workshops på temat. I maj deltog 
Roland de Wolf
, VD för den holländska organisationen Saffier de Residentie. Han berättade engagerat och inspirerande om hur äldrevård- och omsorg kan bedrivas på ett helt nytt sätt. Organisationens filosofi är att varje individs förmågor och behov står i fokus, och sjukvårdspersonalen har behövt skola om sitt tänkande för att se var och ens friska sida och förmågor, istället för sjukdom och begränsningar.

Därför var det med stor glädje Forum för Health Policy  arrangerade en studieresa till Haag för att få tillfälle att på plats uppleva och inspireras av Saffier de Residenties speciella boenden och nya sätt att tänka kring äldreomsorg. Huvudfilosofin är att arbeta med ”händerna på ryggen” dvs att ge en omsorg utifrån de boendes egen önskan och behov. Bl a innebär det att personalåtgången är mellan 16-33% mindre än ett reguljärt boende. Saffier de Residente visar med all tydlighet att det finns innovativa sätt att arbeta med äldreomsorg som gör det bättre för den det är till för.

Dessutom fick vi en föreläsning av Dr. Mirella MinkmanPhD och Program Leader för Quality & innovation in Elderly Care vid Vilans, National Center of Expertise in long term care. Detta institut är en fristående stiftelse med ca 125 medarbetare, många forskare, vars uppgift är att inspirera till utveckling och följa spännande projekt inom äldreomsorgen i Holland.