How should healthcare respond to the growing patient role?

Målsättning

Målsättningen med denna workshop är att skapa en lösningsorienterad och framåtblickande diskussion kring hur hälso- och sjukvården måste förändras för att kunna möta de nya kraven när patientrollen förändras. Beskrivningen av den framtida patienten och patientrollen utgör en viktig del i plattformen för denna workshop, och utgångspunkten är att ta den som självklar. Den internationella utblicken blir främst mot Europa, med speciellt fokus mot England och Nederländerna, men även med utblick mot USA. Den svenska expertöversikten kommer att utvidgas med inlägg av företrädare från svensk hälso- och sjukvård avseende perspektiven för sjukhus, primärvård och kommuner.

Program

Professor Richard Saltman talar på temat Trends in clinical and policy related decisions about health and healthcare in other health systems in response to the new role of the patients

Docent Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet talar på temat Hur möter den svenska hälso- och sjukvården nya behov och ökande krav i samband med den förändrade patientrollen?

Reflektioner, inbjudna kommenterar Rundabordssamtal mellan deltagare i workshopen, inbjudna politiker, professionsföreträdare och ledare i hälso- och sjukvården kring riktade frågeställningar.

Jörgen Striem Hälso- sjukvårdschef, Landstinget Sörmland, Ulf Österstad, Vice ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Verksamhetschef Primärvården Jönköping, Finn Bengtsson, riksdagsledamot (m), ledamot Socialutskottet och Karin Rågsjö,riksdagsledamot (v), ledamot Socialutskottet.

Ladda ner expertrapporten och föreläsarnas slides här!

Påbörja nedladdning genom att klicka på namnet nedan

Winblad, Blomqvist, Boström – rapport patientcentrering

Richard Saltman – föreläsning