Forum för Health Policy delar varje år ut Patientpriset!

Paientpriset startsidan

Grattis Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut!
Vinnare av årets Patientpris 2021!

Nominerad av Sara Bergström, anhörig

Skärmavbild 2021-09-08 kl. 17.51.18

Sara Bergström, anhörig som nominerat, Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut

Forum för Health Policy har utsett årets vinnare med motiveringen:

Ulrika Ehn, lymfterapeut, har med kreativitet, professionalism och empati gett en ung patient rätt behandlingar som möjliggör ett drägligt liv. Ulrika har alltid funnits tillgänglig och koordinerat patientens vård med andra vårdgivare. Hon har hittat kreativa lösningar för att tillgodose patientens bästa. Lymfödem är en sjukdom där kunskapen är begränsad. Patientföreningar undervisar läkare och övrig vårdpersonal i behandlingsmetoder och egenvård. Lymfterapeuter finns endast i ett fåtal. Forum för Health Policy vill på detta sätt uppmärksamma en kronisk smärtsam sjukdom där kunskapen behöver höjas.

– Det är viktigt att vi får goda exempel på vård som fungerar och på så sätt inspirera andra att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Vi hoppas också att priset är en uppmuntran till alla som gör ett fint arbete tillsammans. Vårt patientpris är lite unikt eftersom endast patienter/anhöriga får nominera, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

– För Ulrika är ingenting omöjligt, hon försöker alltid att hitta lösningar! Hon är alltid följsam och känner in var Egil befinner sig och vad han är på för humör, samtidigt som hon kan vara väldigt tydlig och rak. Det är en konst det hon gör, att följa honom i hans kamp med sjukdomen med allt vad det innebär, säger Sara Bergström, anhörig som nominerat Ulrika Ehn.

– Priset belyser att det är i mötet med patienten som de stora sakerna händer och vikten av att möta patienten med ödmjukhet och empati. Vi är glada och stolta för att Ulrika fått denna fina utmärkelse för sitt arbete här på arbetsterapienheten vid Gävle sjukhus, säger Anna Grundvig Nylund, verksamhetschef arbetsterapienheten Gävle sjukhus.

Intervju med Patientprisvinnarna:

Vid eventuella frågor kontakta: Helena Conning, 0706-936674, helena.conning@healthpolicy.se


Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

Du kan skicka in en berättelse som handlar om en erfarenhet av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare. Det går bra att nominera både enskilt och i grupp.

Kriterierna för Patientpriset är:

Delaktighet

Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Du har upplevt att vårdgivaren har visat respekt för din kunskap och har samtidigt motiverat och gett dig förutsättningar att kunna följa ordinationer och instruktioner.

Nöjdhet
Du upplever att vården du fick har gett ett gott resultat som har uppfyllt dina förväntningar. 

Uppföljning
Vårdgivaren har, tillsammans med dig, formulerat en personlig hälsoplan eller liknande plan för uppföljning. Hälsoplanen ska vara dokumenterad i din journal.

Digitalisering
Det är ett plus om vårdgivaren har använt sig av digitala verktyg på ett sätt som har inneburit ökad tillgänglighet eller på annat sätt har underlättat för dig som patient.

Patientpriset delas ut till både den som har skickat in den vinnande berättelsen, för att ha bidragit med inspiration och kunskap, och till den nominerade vårdgivaren, för sin insats. Priset kommer att delas ut i juni 2021. Vinnaren utses av Forum för Health Policys styrelse.

Vi vill gärna publicera några av berättelserna för att sprida inspiration och bra exempel. Genom att skicka in en nominering godkänner du publicering.

 

 


Tidigare vinnare:

2020

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad

IMG_3922

Anna Hessel, verksamhetschef,  Jessica Dahlin, patient, Emma Johansson, barnmorska, Peter Graf ordförande Forum för Healthpolicy

Juryns motivering:

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett fint exempel där samarbete sker över gränserna, patienten är i centrum, alla läkare är pålästa om patientens tillstånd och de digitala verktygen fungerar. Patienterna vittnar om en verklig patientcentrerad vård, med en koordinerande kontaktsjuksköterska som är spindeln i nätet.

”Hela mottagningen är en sådan oas. Trots att man arbetar med en tung patientgrupp känner man redan när man kliver in genom dörren att alla är på rätt plats och trivs med sitt arbete.” Jessica Dahlin, patient.

Här kan du läsa Jessica Dahlins egen berättelse ”Patientprisvinnarens resa genom vården”

Här kan du läsa Emma Johanssons blogg om Gynekologiska onkologmottagningen >>>