25 januari 18:00-20:30

Demoskops undersökning ”Ungas förväntningar av vården” presenteras.

Unga företrädare för politik och patientrörelsen kommenterar resultatet.

Rundabordssamtal för medlemmar och forskarnätverk. Anmälan: info@healthpolicy.se

Rundabordssamtalet sker digitalt via zoom – länk skickas några dagar innan till alla anmälda.