27 januari 19:00-20:30

Särskilt inbjudna:

  • Göran Stiernstedt, ledamot Coronakommissionen,
  • Helle Wijk, omvårdnadsprofessor vid Göteborgs Universitet
  • Annika Roman, Förvaltningschef i Örebro kommun,
  • Thomas Lithner, Chef produktledning social Care på CGM. tidigare avdelningschef på Inera och e-Hälsomyndigheten

Deltagare:

  • Forum för Health Policys medlemmar, styrelse och forskarnätverk