Rundabordssamtalet samlade ett 30 tal deltagare från Forum för Health Policys medlemmar och forskar nätverk, Några av deltagarna kom med på bild: Helena Conning, Lisa Aase, Catharina Barkman, Gunilla Gunnarsson, Peter Graf, Anders Morin, Maria Fagerquist, Lotta Håkansson, Margareta Haag, Birger Forsberg, Ulrika Winblad, Anna-Karin Klomp

Digitalt rundabordssamtal endast för medlemmar och forskarnätverk

Tema: Tillgänglighet

Diskussion om tillgänglighet med fokus på slutbetänkandet: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. Du hittar slutbetänkandet här: https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/05/sou-202222/

Inspel från kvällens samtal kommer att ligga till grund för Forum för Health Policys remisssvar. Alla har rätt att skicka in svar och remissvar ska vara inne senast 30 september.

    Medverkande:

    Alla medlemmar och forskarnätverk är inbjudna och välkomna att delta i samtalet!

    Anmäl dig här >>>

    Rundabordssamtalet sker digitalt via zoom – länk skickas några dagar innan till alla anmälda.