18:30-20:00

Digitalt rundabordssamtal endast för medlemmar och forskarnätverk

Tema: Tillgänglighet

Diskussion om tillgänglighet med fokus på slutbetänkandet: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. Du hittar slutbetänkandet här: https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/05/sou-202222/

Inspel från kvällens samtal kommer att ligga till grund för Forum för Health Policys remisssvar. Alla har rätt att skicka in svar och remissvar ska vara inne senast 30 september.

    Medverkande:

    • Gunilla Gunnarsson, särskild utredare Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

    Alla medlemmar och forskarnätverk är inbjudna och välkomna att delta i samtalet!

    Anmäl dig här >>>

    Rundabordssamtalet sker digitalt via zoom – länk skickas några dagar innan till alla anmälda.