Foto: Adam Öhman

AV: Adam Öhman

Panel: Så ska sjukvården med framgång göra förändringar

Mer kontinuitet, utvecklad dialog med patienter och mindre klåfingriga politiker. Frågan om vad som krävs för att svensk sjukvård på ett framgångsrikt sätt ska ställa om till nära vård debatterades på tisdagen på ett seminarium i Almedalen. – Gapet mellan det strategiska planet och verksamheterna, mellan framtidsplaner och vardagen, måste slutas, säger Petter Odmark, byråchef på Re-Think. 

Det finns en bred uppslutning kring att hälso- och sjukvården ska ställas om till nära vård, samt att digitalisering och mer patient- och medborgardelaktighet är centrala faktorer i sammanhanget. Men vad krävs för att verkligen lyckas med en sådan förändring?

Den oberoende tankesmedjan Forum för Health Policy presenterade förra året en rapport om spänningen mellan ”en effektiv sjukvårdspolitik och en effektiv sjukvård”. Den gången var budskapet att reell förändring i sjukvården förutsätter att politikerna investerar politiskt kapital i det som måste förändras.

Sedan dess har de politiska styrena i regionerna förändrats. Det är nya majoriteter runt om i landet, som ska styra politiskt de kommande åren.

Nu har tankesmedjan gått igenom samtliga regioners styrdokument, regionplaner och budgetar för att få en uppfattning om hur kursen ser ut. I rapporten presenteras tre slutsatser, tre dimensioner där styrningen måste stärkas om målen ska nås: Förändringstrycket måste höjas, besparingar behöver tas hem och ekonomin komma med, och förändringen måste byggas på verksamheternas idéer.

– Gapet mellan det strategiska planet och verksamheterna, mellan framtidsplaner och vardagen, måste slutas. Det krävs en tydlig förändringskraft för att pressade organisationer ska klara att förändras, säger Petter Odmark, byråchef på Re-Think, som har skrivit rapporten.

Vi folkvalda ska inte in och peta i alla frågor. I många frågor ska professionerna bestämma. Dag Larsson (S)

Dag Larsson (S), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet, välkomnar rapporten. Han upplever att politiker ibland lägger sig i för mycket. Sjukvårdens framtid aktualiserar komplexa frågor, och det kommer hela tiden ny kunskap, betonar han.