Här kan du se hela Utbildningsdagen 2023

Du hittar alla enskilda föreläsningar nedan!

_____________

Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet, idag och i framtiden

– korta informativa och inspirerande presentationer!

Den 23 maj 2023 – 09.30-14.30 – WebbinariumKostnadsfritt

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet idag? Hur ser styrningen ut? Vad är Nära Vård? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Hur bra är olika sjukvårdssystem? Vad händer med frågor om: Läkemedel? Apoteken? Patientens rättigheter?

Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja med syfte att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvård och omsorg. En förutsättning för förbättring av hälsa, vård och omsorg är en ökad kunskap om hur systemen fungerar.

Utbildningen vänder sig till patienter, personal i vård och omsorg, studenter, forskare, entreprenörer, politiker och tjänstemän och alla andra intresserade av kunskap om hälso- och sjukvård och omsorg.

Utbildningsdagen är kostnadsfri.

 

Program

Ladda ner programmet här >>>


9:30 Välkommen och syfte med utbildningsdagen
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, vd Tiohundra, läkare, docent


09.40-10.00 Patientens rättigheter – chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen?
Inger Ros, styrelseledamot Forum för Health Policy, fd ordförande i Riksförbundet HjärtLung


10.00-10.20 Hälso- och sjukvårdssystemet, struktur, organisation och finansiering
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy

10.20-10.40 Ekonomi, produktivitet och kvalitet i svensk vård och omsorg
Anders Morin, vice ordf Forum för Health Policy, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Paus 10.40-11.00


11.00-11.20 Digitalisering i hälso- och sjukvård och omsorg – vad händer? Konkreta exempel
Nasim Farrokhnia, läkare, Healthcare Executive Microsoft, ordf. i Forum för Health Policys forskarnätverk


11.20-11.40 Hur fungerar kommunal hälso- och sjukvård? Vad händer i lagrummets mellanrum och hur sker samordningen?
Hanna Lundstedt, verksamhetschef hemsjukvården, Strängnäs kommun


11.40-12.00 Apotekens nuvarande och framtida roll i sjukvårdssystemet
Louise Skalin, Chefsfarmaceut Apoteket

12.00-12.30 Lunchpaus


12.30-12.50 God och nära vård – Från utredning till införande, var står vi idag?
Anna Nergårdh, fd utredare ”Samordnad utveckling för god och nära vård”


12.50-13.10 Läkemedelssystemet i Sverige: prissättning, subvention, utvärdering m.m.
Karolina Antonov, analyschef Lif


13.10-13.40 Utvärdering av hälso- och sjukvården – hur går det till?
Jean-Luc Af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys


13.40-14.10 Hur styrs hälso- och sjukvården i riksdag och region? Fråga en politiker
Tankar och reflektioner kring styrning av vården – vem styr hälso- och sjukvården? Staten? Regionerna? Kommunerna?
Anders W Johnsson (c) – erfaren riksdagspolitiker svarar på frågor

14.10-14.20 Avslutning – vill du veta mer?