Vad är värde i vården och hur skapas värde?

Målsättning

Denna workshop kommer att fokusera mot en kunskapsdialog om begreppet värde i vården samt hur man kan arbeta med värdebaserade ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården. Programmet präglas av de grundläggande perspektiven på värde, och den etiska frågeställningen om vad värde i vården egentligen är för något. Vi vill med din hjälp åstadkomma en eftermiddag av nytt lärande och nytt tänkande.

Program

Mikael Witterblad, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv presenterar en ny rapport som Svenskt Näringsliv i samarbete med Sirona Health Solution tagit fram om värdebaserade ersättningssystem i primärvården och hur dessa ska utvecklas för att höja kvaliteten inom vård och omsorg.

Jörgen Nordenström, professor i kirurgi vid KI, med ett mångårigt intresse för läkarutbildning, kvalitetsutveckling och för organisationsfrågor. Hans nya bok Värdebaserad vård: är vi så bra vi kan bli? ger en bakgrund till värdebaserad sjukvård, lyfter fram goda exempel och presenterar verktyg och metodik för värdebaserat förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Vid workshopen kommer Jörgen Nordenström att dela ut sin bok till intresserade deltagare.

Reflekterande samtal. Rundabordssamtal mellan deltagare i workshopen, inbjudna politiker, professionsföreträdare, patientföreträdare och sakkunniga kring riktade frågeställningar om vad värde är och hur värde skapas. Nina Rehnqvist, ordförande SBU:s nämnd och professor KI, Eric Wahlberg Affärsområdeschef vid Praktikertjänst Hälso & Sjukvård, Finn Bengtsson, Riksdagsledamot (M) samt professor/överläkare och Anders Lönnberg, Landstingsledamot SLL (S), ordf Storstockholms diabetesförening. Avslutande diskussion i hela gruppen.

Ladda ner föreläsarnas slides och rapporten från Svenskt Näringsliv här nedan:

PPT från Jörgen Nordenströms föreläsning om värde i vården

PPT från Mikael Witterblads föreläsning

Svenskt Näringslivs rapport Värde i välfärden – Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården