Den 20 oktober medverkade ett 40 personer – medlemmar, forskare och speciellt inbjudna gäster i en workshop för att ta fram policyförslag inför valet 2022. Diskussionerna rörde fyra teman:

  • Styrning
  • Digitalisering och hälsodata
  • Psykisk ohälsa
  • Tvärsektoriellt samarbete i vård och omsorg

Syftet med workshopen var att ta fram underlag inför den rapport med strategiska policyrekommendationer inför valet 2022 som Forum för Health Policy tar fram och som ska presenteras under vintern. Rapporten kommer att spridas via hemsida och sociala medier så håll utkik.

Forum för Health Policy genomförde workshopen tillsammans med RISE.

Stort TACK till alla som deltog och gav av sin kunskap och erfarenhet!