Prevention från olika utgångspunkter – hur ska vi klara framtidens vård?

Klockan 14:00-16:30

Lokal: If, Barks väg 15, i Solna, (eventuellt är digital medverkan möjlig, länk skickas separat några dagar innan)

Workshop – öppen för alla intresserade  – välkommen

Mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader kan besparas om mer fokus läggs på prevention och hälsofrämjande åtgärder.  Vilka rekommendationer vill vi ge till politiker och beslutsfattare för att prevention och förebyggande arbetet ska stärkas. Finns det lågt hängande frukter? 

Välkomna att bidra med inspel och förslag till Forum för Health Policys kommande rapport om Prevention med förslag till policyförbättringar för hälso- och sjukvårdssystemet/vårdekosystemet. Vi diskuterar prevention från olika utgångspunkter i hälso- och sjukvården, omsorgen och i samhället i stort.

Program

14:00
Inledning med Peter Graf, ordförande samt inspirerande talare med fokus på ”Vad kostar det att inte arbeta med prevention?”
Korta inspel – Patientperspektiv, AI, primärvård, andra aktörer m.m.

 • Eva-Maria Dufva, forskning/intressepolitik, Reumatikerförbundet
 • Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef, Microsoft
 • Katrin Hagstedt Engel – specialist i allmänmedicin
 • Magdalena Lagerstedt, farmaceut och ansvarig hälsotjänster, Apoteket AB
 • Sara Riggare, patientforskare, Uppsala universitet
 • Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg If
 • Fredrik Söder – CEO Health Integrator

15:15 Workshop i grupper med fokus på att ta fram policyalternativ/rekommendationer till politiker och beslutsfattare

Grupper:

 1. Patienters roll för att stärka primär- och sekundärprevention
 2. Primärvården – den nära vården
 3. Gruppen äldre
 4. Digitalisering/AI
 5. Finansering och ersättning för prevention
 6. Samarbeten – olika samhällsaktörer

16:00 Sammanfattning och avslutning

 

Anmäl dig här >>>