Prevention från olika utgångspunkter – hur ska vi klara framtidens vård?

Medverkande: Acko Ankarberg Johansson – Sjukvårdsminister, Catharina Barkman – verksamhetschef Forum för Health Policy, Katrin Engel – specialist i allmänmedicin, Kristina Ström Olsson – nordisk hälsostrateg If, Nasim Farrokhnia – hälso- och sjukvårdschef Microsoft, Eva-Maria Dufva – forskning/intressepolitik Reumatikerförbundet, Magdalena Lagerstedt – farmaceut och ansvarig hälsotjänster Apoteket AB, Sara Riggare – patientforskare Uppsala universitet, Fredrik Söder – CEO Health Integrator

Några korta inlägg:

Kristina Ström Olsson, om Ifs roll som försäkringsbolag inom arbetet med prevention. Ett superviktigt arbete för att undvika långvariga sjukvårdsvistelser. Vi vill även tacka If för att dela med sig av sina lokaler under dagens workshop.

Magdalena Lagerstedt, Apoteket AB. Hur apoteket besitter en viktig kompetens och kan underlätta för dagens hälso- och sjukvård – men de kan göra mycket mer för att vi tillsammans kan skapa ett friskare samhälle.
Nasim Farrokkhnia, Microsoft, om hur digitala verktyg kan underlätta för vården under omställningen från en reaktiv vård till en proaktiv vård.

”Kunnigare patienter gör alla till vinnare” – Sara Riggare, patientforskare, Uppsala universitet. Sara pratar om beteendeförändringar och om individens förmåga att anpassa sig till olika fysiska utmaningar.

Fredrik Söder, Health Integrator, om hur man kan finansiera och satsa på prevention utifrån finansiella aspekter. Även hur man kan använda evidensbaserad kunskap som redan finns för att hjälpa personer i riskzonen för sjukdomar.

Läs en kort sammanfattning här >>>

__________
25 oktober klockan 14:00-16:30

Lokal: If, Barks väg 15, i Solna

Workshop – öppen för alla intresserade

Mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader kan besparas om mer fokus läggs på prevention och hälsofrämjande åtgärder.  Vilka rekommendationer vill vi ge till politiker och beslutsfattare för att prevention och förebyggande arbetet ska stärkas. Finns det lågt hängande frukter? 

Välkomna att bidra med inspel och förslag till Forum för Health Policys kommande rapport om Prevention med förslag till policyförbättringar för hälso- och sjukvårdssystemet/vårdekosystemet. Vi diskuterar prevention från olika utgångspunkter i hälso- och sjukvården, omsorgen och i samhället i stort.

Program

14:00
Inledning med Acko Ankarberg, Sjukvårdsminister och Peter Graf, ordförande med fokus på ”Vad kostar det att inte arbeta med prevention?”

Korta inspel – Patientperspektiv, AI, primärvård, andra aktörer m.m.

 • Eva-Maria Dufva, forskning/intressepolitik, Reumatikerförbundet
 • Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef, Microsoft
 • Katrin Engel – specialist i allmänmedicin
 • Magdalena Lagerstedt, farmaceut och ansvarig hälsotjänster, Apoteket AB
 • Sara Riggare, patientforskare, Uppsala universitet
 • Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg If
 • Fredrik Söder – CEO Health Integrator

15:15 Workshop i grupper med fokus på att ta fram policyalternativ/rekommendationer till politiker och beslutsfattare

Grupper:

 1. Patienters roll för att stärka primär- och sekundärprevention
 2. Primärvården – den nära vården
 3. Gruppen äldre
 4. Digitalisering/AI
 5. Finansering och ersättning för prevention
 6. Samarbeten – olika samhällsaktörer

16:00 Sammanfattning och avslutning