Viktiga rapporter 2016

gorans
Forum för Health Policy tackar för i år! 2016 har varit ett innehållsrikt år med seminarier, workshops och rundabordssamtal som bidragit till möten – både mellan människor och mellan olika perspektiv, nationella såväl som internationella. Forum fortsätter att vara en aktiv deltagare i health policy debatten även under 2017! Här nedan bifogar vi en resumé av de rapporter och skrifter […]
Läs mer

Partnerskap för innovation i vårdmötet

charlottajul2016
Den 16 november höll Forum en workshop om digitalisering i primärvården. Där deltog bland annat Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland och Charlotta Tönsgård, VD för Min Doktor. De berättade om den pilot som pågår på vårdcentraler i region Halland, i partnerskap med Min Doktor. En utvärdering av piloten blir klar under våren 2017. Här reflekterar Kjell […]
Läs mer

Ny rapport från Vårdanalys

skarmavbild-2016-12-02-kl-00-10-34
Den 21 september höll Forum tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop om möjligheter och risker med digitala hälsouppgifter. Idag publicerar Vårdanalys rapporten Vad står på spel? Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv. Rapporten är en del i Vårdanalys undersökning av vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare […]
Läs mer