Drömmen som gick i kras

Drömmen som gick i kras

Flera stora landsting och regioner är i färd med eller har redan upphandlat nya journal- och IT-system. Den snabba digitala utvecklingen kräver smidiga och anpassningsbara system. I början av 2000-talet gav man sig på försöket att implementera ett enhetligt...
Patientens upplevelse av digital vård

Patientens upplevelse av digital vård

I början av denna månad arrangerade Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under workshopen hölls livliga rundabordssamtal. Det är tydligt att ämnet engagerar, utifrån många olika perspektiv. I september publicerade vi ett blogginlägg om läkarnas...
Nya lokaler och avancerad utrusning är inte allt

Nya lokaler och avancerad utrusning är inte allt

Flera sjukhus genomgår just nu stora förändringar. Det byggs ut och byggs nytt, ny teknik och ny utrustning köps in och nya organisationsmodeller ska implementeras. För att förändringsarbetet ska få önskat resultat måste patienter och personal involveras tidigt i...

Nätläkare och innovationer i primärvården

Tisdagen den 2 oktober 2018 arrangerade Forum för Health Policy en välbesökt workshop med syftet att diskutera möjligheter och risker med vård online samt policyrekommendationer. Patientrepresentanter, politiker, vårdföretagare, entreprenörer, forskare med...
Vård online – Workshop 2/10-2018

Vård online – Workshop 2/10-2018

Den tekniska utvecklingen sker med stormsteg. AI-baserade diagnosstöd visar god träffsäkerhet och digitala verktyg underlättar samordning. Digitala vårdmöten appellerar till en stor del av befolkningen, särskilt hos unga som lever med en smartphone i handen och...