Flera stora landsting och regioner är i färd med eller har redan upphandlat nya journal- och IT-system. Den snabba digitala utvecklingen kräver smidiga och anpassningsbara system. I början av 2000-talet gav man sig på försöket att implementera ett enhetligt journalsystem för samtliga vårdverksamheter i Storbritannien. Projektet havererade med stora kostnader till följd. Om detta skriver Richard Grönevall, VD för Carmona AB, i dagens blogginlägg.
Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.
Trevlig läsning!

Drömmen som gick i kras

Richard Grönevall

Den 22 september 2011 markerar ett speciellt datum i historien om civila IT projekt. Den brittiska regeringen tog då beslutet att stoppa projektet som gick under namnet NHS IT. NHS (National Health Services) hade då arbetat i nio år med att skapa ett system för patientjournaler i Storbritannien. Detta system skulle användas av omkring 300 sjukhus och tusentals vårdcentraler. Systemet skulle hantera elektroniska journaler, röntgenbilder, förskrivningar och bokningsadministration för såväl öppen- som slutenvården.

Projektet startade 2002 av vice premiärminister John Prescott. Budgeten var 74 miljarder SEK. Fyra år efter starten (2006) publicerar Department of Health en rapport som beskriver projektet som djärvt men också framgångsrikt. ” Projektets mål, vision och komplexitet är mer omfattande än något annat pågående, såväl som planerat, vård-IT projekt i världen. Det är den största enskilda IT-investering i Storbritannien till dags datum. Om det lyckas kommer det att leverera viktiga ekonomiska, patientsäkerhet och tjänstefördelar.”

Redan tidigt under genomförandet uppstod förseningar med ständigt nya riktlinjer och förutsättningar. 2011, när projektet stoppades, hade det kostat omkring 142 miljarder SEK. Såväl BBC som the Guardian publicerade mycket information om projektet som hade en stark politisk styrning från början till slut. En källa från Department of Health citerades i the Guardian 2013 och redogjorde för sin syn på projektet. ”Det som från början skulle vara något värdeskapande för personal och patienter blev i stället detta enorma, toppstyrda och extremt dyrbara projekt. Problemet var att det inte levererade. Det var för ambitiöst, tekniken ändrades konstant och enorma pengar lades i det. Det slösade bort alla dessa medel som i stället borde ha gått till sjuksköterskor och för att förbättra vården, inte till stora, internationella IT-bolag”.

Sjukhusen fick information om att gå tillbaka till sina gamla system och göra sina systeminköp lokalt och anpassat efter deras behov och ekonomi. Hela projektet slutade på samma plats som det började, de nio år som lagts ned tillförde ytterst lite och det är tveksamt om det överhuvudtaget går att identifiera någon nettonytta.

Kostnaderna fortsatte även efter 2011 på grund av ingångna avtal med leverantörer och den egna organisationen som tog tid att avveckla. 2014 redovisar Bent Flybjerg en topplista på megaprojekt där NHS IT har seglat upp som det enda IT-projektet och med en kostnad på 220 miljarder SEK.

Svensk hälso- och sjukvård uppges ha mer än 10 000 olika IT- system. Trenden är att de blir fler, inte färre. Den primitiva, och emellanåt desperata reaktionen på detta är att ropa efter ett system som ska ersätta flertalet av de nuvarande. Precis så som det skedde i Storbritannien.

Men allt fler överger den tanken och talar istället om ekosystem av IT-system. Ska nya rön och erfarenheter avspeglas i de stödsystem som professionerna och patienterna använder sig av behövs många flexibla IT-system som lever i symbios med varandra.

Richard Grönevall är VD på Carmona AB, medlem i Forum för Health Policy. Carmona förvaltar vårdinformationslösningar och utvecklar tjänster för personer med långvariga sjukdomar via satsningen ”Friskare Vardag”. Richard har erfarenhet av start-ups och som konsult inom vården.