Kraven på läkares utbildning behöver öka

Ilinca Benson panorama
Forum för Health Policy har nära kontakt med en rad universitet och forskningsinstitut, varav SNS är ett exempel. I dagens blogginlägg skriver Ilinca Benson om en ny rapport från SNS som beskriver utmaningar och behov som den medicinska utbildningen på alla nivåer står inför. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida […]
Läs mer

Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov?

PatrikHidefjallPanorama
Förmågan att introducera och implementera tekniska lösningar i klinisk praktik är en avgörande organisatorisk förmåga som kommer att blir än mer central i framtiden. I dagens blogginlägg ger Patrik Hidefjäll några summerande tankar om AIs effekter på kompetensförsörjningen i vården, med utgångspunk i en workshop som gavs vid Vitalis i maj.  Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera […]
Läs mer

Det är genom olikheter vi driver utveckling

BjornArvidssonNY
På Life science-dagen, som hölls den 29 maj, möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Björn Arvidsson, från Forum för Health Policys medlem Roche, sammanfattar dagen med orden samverkan, delaktighet, individualism och diversitet. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i […]
Läs mer

Ny styrelse vald

kry-livia
Den 13 juni hölls Forum för Health Policys årsstämma. Då valdes styrelse för det kommande året. Vi hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna och ser fram emot ett aktivt år tillsammans!    Nyval: Björn Arvidsson, Roche Livia Holm, KRY Inger Ros,  Riksförbundet HjärtLung Omval: Peter Graf (ordförande) Anders Morin (vice ordförande), Svenskt Näringsliv Anne Carlsson, Reformklubben Ann […]
Läs mer

Lösningen är enklare än vi tror

AkeAkesson
I Borgholm har man lyckats sänka antalet slutenvårdstillfällen, besök på akutmottagning och den totala vårdkonsumtionen för en traditionellt vårdtung patientgrupp. I dagens blogginlägg berättar Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms Hälsocentral, om den framgångsrika hemsjukvårdsmodellen. För att lyckas med det man gjort i Borgholm krävs en förflyttning av resurser från sjukhusvård till primärvården, ett ökat fokus på vårdansvar snarare än budget, bättre arbetsmiljö, kontinuitet […]
Läs mer