Kraven på läkares utbildning behöver öka

Kraven på läkares utbildning behöver öka

Forum för Health Policy har nära kontakt med en rad universitet och forskningsinstitut, varav SNS är ett exempel. I dagens blogginlägg skriver Ilinca Benson om en ny rapport från SNS som beskriver utmaningar och behov som den medicinska utbildningen på alla nivåer...
Det är genom olikheter vi driver utveckling

Det är genom olikheter vi driver utveckling

På Life science-dagen, som hölls den 29 maj, möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Björn Arvidsson, från Forum för...
Ny styrelse vald

Ny styrelse vald

Den 13 juni hölls Forum för Health Policys årsstämma. Då valdes styrelse för det kommande året. Vi hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna och ser fram emot ett aktivt år tillsammans! Nyval:Björn Arvidsson, RocheLivia Holm, KRYInger Ros,  Riksförbundet HjärtLung...
Lösningen är enklare än vi tror

Lösningen är enklare än vi tror

I Borgholm har man lyckats sänka antalet slutenvårdstillfällen, besök på akutmottagning och den totala vårdkonsumtionen för en traditionellt vårdtung patientgrupp. I dagens blogginlägg berättar Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms Hälsocentral, om den...