På Life science-dagen, som hölls den 29 maj, möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Björn Arvidsson, från Forum för Health Policys medlem Roche, sammanfattar dagen med orden samverkandelaktighet, individualism och diversitet.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Det är genom olikheter vi driver utveckling

Björn Arvidsson

Allt går mot ökad individualism i vårt samhälle. Således handlar, behandlar och avhandlar våra diskussioner ämnen som driver mot samma fenomen. Delaktighetdiversitet och precisionsmedicin – men även samverkan och jämlikhet.

Den förväntade önskan om delaktighet – oavsett om den drivs från vårdgivaren eller vårdtagaren – handlar om att vi som individer behöver eller vill ta större ansvar för vår egen hälsa. När vi förstår att vi olikt alla samlade evidens inte representerar en populations medelvärde, utan är en summa av avvikelser från normen, så vet vi att vi inte kan jämföra oss med andra för att få rätt behandling. Istället behöver vi med högre frekvens känna, mäta, observera samt ta nya beslut, förändra och förädla. Och där måste vi som individer vara aktiva.

Delaktigheten gäller på samma sätt i dialogen, såväl om vår egen hälsa som i de större frågorna om samhället och allt gemensamt. Samhällets hälsa bygger på delaktighet och diversitet, precis som ekologin är beroende av alla delar i systemet, där mängden olika delar gör systemet starkare. Genom att inkludera och uppmuntra till olikheter och oliktänkande kan vi utveckla vår gemensamma samvaro.

Om kollektivets uttryck av diversitet är grunden för kreativitet, utveckling och innovation, så är det minst lika viktigt med diversitet i det data vi utvinner ur våra informationskällor. Allt annat befäster och begränsar. Detsamma gäller i organisation, utförande och sammansättning av kompetenser för de verksamheter vi skapar för vår strävan.

För att skapa så stort värde som möjligt ur precisionsmedicin behöver vi en mångfald av data, konverterad till information och integrerad till kunskap, där kunskapsgenereringen om individen är viktigare än all evidens på populationsnivå. På samma sätt förstår vi också att vad vi ännu inte vet är mest värdefullt – samt att nyfikenheten och ödmjukheten säger oss att vi idag vet att vi behandlade fel igår, och att vi imorgon kommer förstå hur fel vi gör idag.

I ekosystemet som driver precisionsmedicin framåt måste samverkan och samskapande vara en naturlig del. Samverkan missförstås ofta som en kompromiss där alla parter blir förlorare, men så behöver det inte vara. Alla har vi olika mål och strävan, vilka genom dialog kan komma till ytan.

Jämlikheten lider av samma förbannelse som samverkan i det att många fortfarande tror att det är en kompromiss som ger oss sämsta möjliga jämlika utfall, när det egentligen precis som med precisionsmedicin handlar om att ge samma möjlighet till högsta möjliga värde för individen. Vi talar då om jämlika möjligheter. Om något som inte redan är förutsett eller definierat, utan snarare kan förändras. Med utgångspunkt i individen.

Alla dessa ämnen berördes i presentation, panel och frågeställning under dagen. Där samverkan var det mantra som oftast kom upp, speciellt i paneldiskussionerna.

Min önskan är att vi i större utsträckning inkluderar diversiteten och vågar vara annorlunda, lekfullt prövar idéer och ofullständiga tankar, samt utnyttjar den potential som de olika perspektiv vi har – och att vi på riktigt väljer att samverka istället för att bara prata om samverkan. 

Vad vi kan föreställa oss kan vi också skapa.

Roche Björn

Björn Arvidsson är trendspanare, föreläsare och skribent. Genom sin roll som policyutvecklare på Roche använder Björn sina spaningar och analyser till att driva på den utveckling av hälso- och sjukvården som behövs för att undvika onödiga fördröjningar av de innovationer som kan göra skillnad för vår hälsa.