Den 13 juni hölls Forum för Health Policys årsstämma. Då valdes styrelse för det kommande året. Vi hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna och ser fram emot ett aktivt år tillsammans!

Nyval:
Björn Arvidsson, Roche
Livia Holm, KRY
Inger Ros,  Riksförbundet HjärtLung

Omval:
Peter Graf (ordförande)
Anders Morin (vice ordförande), Svenskt Näringsliv
Anne Carlsson, Reformklubben
Ann Johansson, Vårdförbundet

Vi vill också passa på att tacka de avgående ledamöterna Anders Blanck, Cristin Lind och Elisabeth Wallenius för deras arbete i styrelsen!