Samverkande vårdsystem på 36 timmar

Foto Blogg
2019-12-27 I takt med att andelen digitala och digifysiska vårdbesök ökar blir det allt viktigare att kunna överföra information från digitala kommunikationsplattformar till vårdens journalsystem. I dagens blogg skriver Monica Winge, som ingår i Forums forskarnätverk, om det Hackaton som genomfördes i mitten av oktober 2019 under ledning av Stockholms universitet, DSV (data och systemvetenskapliga institutionen). Syftet var att skapa […]
Läs mer

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Nasim
2019-12-13 Digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim Bergman Farrokhnia, som ingår i Forums forskarnätverk, har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med vård online. I dagens blogg skriver Nasim om utvecklingen av digitala vårdtjänster och vinsterna med ett nytt […]
Läs mer

Hur bör sjukvården styras?

ClasRehnberg
2019-12-06 Tidigare i veckan publicerade ESO en rapport av Clas Rehnberg som jämför sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder. Clas, som ingår i Forums forskarnätverk, skriver i dagens blogg om rapporten och svensk sjukhussektor som har goda medicinska resultat men låg produktivitet och långa väntetider. Vilka erfarenheter kan vi ta lärdom av från länder med […]
Läs mer