Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett frukostseminarium den 17 december. Göran Stiernstedt, särskild utredare för Digifysiskt Vårdval (SOU 2019:42) inledde morgonen med en kort sammanfattning av utredningen. Inger Ros, Riksförbundet Kry, presenterade därefter ett case kring kroniker/multisjuka med flera diagnoser som Stiernstedt kommenterade. Livia Holm, Kry, presenterade därefter olika Health Policy aspekter och frågor kopplat till utredningen.

Panelen, bestående av Acko Ankarberg Johansson (KD), Anders Henriksson (S) och Göran Stiernstedt, svarade på frågor och gav kommentarer tillsammans med inspel från medlemmar och forskare.

Efterföljande diskussioner skapade stort engagemang och intressanta diskussioner fördes kring vilka konsekvenser utredningen kommer att få,  hur stärker utredningens förslag prevention, koordinering i vården och innovationsutveckling samt på vilket sätt förslagen kommer att implementeras i svensk vård.

Tack till alla medverkande för stimulerande och givande samtal, samt tack till Vårdförbundet som upplät sina lokaler för morgonen!

Tid: Tisdag 17 december 2019 kl. 08.15–10.00
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 11, Stockholm

Deltagare

Särskilt inbjudna:
Göran Stiernstedt
Acko Ankarberg Johansson
Anders Henriksson

Forum för Health Policy
Catharina Barkman, kansli
Nishi Dave, internship student
Björn Arvidsson, styrelseledamot
Anne Carlsson, styrelseledamot
Livia Holm, styrelseledamot
Inger Ros, styrelseledamot

Medlemmar och forskare
Henrik Ahlén, CGI
Daniel Anderberg, Ambassadör Forum för Health Policy
Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning, Forums forskarnätverk
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet HjärtLung
Charlotte Falck Johansson (1177 och författare till Bloggboken
Nasim Farrokhnia, KRY, Forums forskarnätverk
Margareta Haag – Nätverket mot Cancer
Lotta Håkansson, reumatikerförbundet
Ann Johansson, Vårdförbundet
Kristina Ljungros, Astma och Allergiförbundet
Cecilia Karlsson, DigitalWell Arena
Jan Larsson, Cambio
Marie Ohrlander, MSD
Joakim Ramsberg, Vårdanalys, Forums forskarnätverk
Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar
Karin Thalén, Stockholms sjukhem
Vivian Vimarlund, Linköpings Universitet, Forums forskarnätverk