I takt med att andelen digitala och digifysiska vårdbesök ökar blir det allt viktigare att kunna överföra information från digitala kommunikationsplattformar till vårdens journalsystem. I dagens blogg skriver Monica Winge, som ingår i Forums forskarnätverk, om det Hackaton som genomfördes i mitten av oktober 2019 under ledning av Stockholms universitet, DSV (data och systemvetenskapliga institutionen). Syftet var att skapa en samverkande standardiserad informationsarkitektur för flera IT-system att arbeta i. Vad händer när flera IT leverantörer i vården står tillsammans på samma scen och arbetar mot samma mål?  

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Samverkande vårdsystem på 36 timmar

Monica Winge

I många år har det varit i stort sett omöjligt att samordna och kommunicera vårdinformation mellan olika IT-system för en patient som träffar flera vårdgivare.

Den ökande andel digitala och digifysiska vårdbesök innefattar numera automatiserad och strukturerad informationsinhämtning direkt från patienter. Denna patientrapporterade och strukturerade information kan bland annat innehålla data om symtom, utfall på behandling och självskattningar. Denna information är viktigt att kunna överföra på ett strukturerat sätt från digitala kommunikationsplattformar till vårdens journalsystem.

Stockholms universitet/DSV och företagen Doctrin och Capio definierade därför behovet, som många sett, nämligen en samordnad integrering mellan befintliga journalsystem och digitala kommunikationsplattformar. Vinnova beviljade därefter medel för projektet; ”Standarder för integration mellan digitala konsultationsplattformar och vårdens journalsystem”.

Vi startade med en workshop våren 2019 där fysiska och digitala vårdgivare,  leverantörer av digitala konsultationsplattformar och journalsystemsleverantörer deltog. Uppdraget var att arbeta med problembilden för att skapa en samverkande standardiserad informationsarkitektur för flera IT-system att arbeta i. Detta är ett problem som vi har pratat om  de senaste 15-20 åren, så vi bestämde under workshopen att gå från prat till handling” och beslutade att genomföra ett Hackaton i mitten av Oktober 2019.

Detta så kallade Hackaton förbereddes genom att vi tog fram ett antal patient scenarios, processer, användningsfall, konceptuella modeller och tillämpning av internationella standarder. Samtliga deltagare på vårt Hackaton utgick från samma underlag. Vi startade med att enas om den konceptuella modellen.

Med bred kompetens, ett stort engagemang och entusiasm att lösa problemet “hackade” de tio deltagande IT-leverantörerna med 22 stycken mycket kompetenta programmerare ihop en säker och gemensam sömlös överföring av vårdinformation under knappt två dygn. Deltog gjorde också engagerad expertis från Socialstyrelsen som var mycket uppskattat.

Det var fantastisk roligt att få vara med i detta intensiva arbete med glada programmerare som möttes och fick flow och feeling att lösa ett stort och identifierat problem tillsammans.

Resultatet från Hackaton demonstrerades av IT leverantörerna med resultaten av en gemensam sammanhållen integrerad och implementerad arkitektur, med så kallad plug in play, dvs inga integrationer. Konkreta resultat var t.ex. att i det här fallet företagen Doctrin och KRY kunde få rapporter från digitala konsultationer med en patient lagrade som en strukturerad anteckning i Cambios och Webdocs journalsystem.

Det här var första gången jag har varit med om att så många IT leverantörer i vården har stått tillsammans på samma scen och visat hur de arbetat för att lösa ett gemensamt standardiserings- och integrationsproblem.

Om man för samman de som har vilja, incitament, kompetens och 
mandat att lösa problem så löser man problemet.

Kostnaderna att genomföra detta Hackaton bestod i stort sett enbart av 2,5 dagars lokalkostnader, teknik, support, kaffe, 30 liter CocaCola, 20 liter RedBull, 3 kg godis, 5 kg frukt, 44 lunchkuponger och 23 pizzor. Företagen som deltog stod för den tid som de lade ner i arbetet.

Jag tror att detta arbetsätt kan skapa framtida möjligheter för vårdens aktörer som kommuner, regioner, privata vård och omsorgsgivare, myndigheter och IT- industrin att utveckla och testa förbättrade processer, nya arbetsätt och tekniska lösningar tillsammans och komma upp med snabba resultat.

Man skall ha kul på jobbet och det hade vi, så det blir en efterlängtad repris den 22-24 April 2020 på Stockholms Universitet – DSV i Kista. Alla ni som är intresserade att delta på nästa Hackaton kontakta gärna mig på mail winge@dsv.su.se. Ni som inte kommer delta operativt på Hackaton är välkomna när vi presenterar resultatet på eftermiddagen den 24 april 2020.

Monica Winge är en av deltagarna i forskarnätverket på  Forum för Health Policy. Monica är disputerad forskare  vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV)  på Stockholms Universitet. Hon är sjuksköterska med 20  års erfarenhet.  Monica har forskat och arbetat inom  digitalisering med fokus på patient-centrerad koordinerad  vård och omsorg, i Sverige, EU (ECDC), Kina, Indien och  Afrika.