Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna

Peter Kjäll 24 april 2020
2020-04-24 Under den pågående Covid-19-pandemin har den digitala transformationen inom omsorgen gått betydligt långsammare än inom vården till följd av resursbrist. I dagens blogg för Forum skriver Peter Kjäll om hur det saknas ett fokus på omsorgen trots att äldre och multisjuka är den primära riskgruppen, samt hur de lovvärda avsiktsförklaringar som finns inte räcker till. […]
Läs mer

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi

Ulrica Henna
2020-04-17 Hur framgångsrik hanteringen av Covid-19- pandemin blir avgörs av interventionerna, implementeringsstrategierna och det sammanhang som interventionerna används i. Om detta skriver Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz i dagens blogg för Forum. I dagsläget vet ingen vilken strategi som är bäst. Däremot vet vi att implementeringsstrategier behöver väljas utifrån de lokala förutsättningarna. Vi behöver också redan nu […]
Läs mer

Coronapandemin är raketbränsle för den digitala transformationen

CatharinaBarkman
Debattartikel publicerades i Dagens Medicin 1 april 2020 ”Coronapandemin är raketbränsle för den digitala transformationen” En gemensam teknisk plattform som fungerar för hela Sverige, användbar mellan regioner, kommuner, privata och offentliga sjukvårdsaktörer, behöver snabbt utvecklas, skriver debattörer från Forum för Health Policy. Vi översköljs med information om spridningen av coronaviruset och inte minst livsviktig kunskap […]
Läs mer

Quality paradigms and innovation – the Dutch case

Henk N
Henk Nies skrev en blogg för Forum för Health Policy 2020-03-20 som sedan även publicerades på www.vilans.org 2020-03-25 I dagens blogg för Forum skriver professor Henk Nies, Nederländerna, om konceptuella innovationer såsom positiv hälsa och visionen av kvalitet. Det traditionella sättet att se på hälsa känns inte igen av dagens medborgare, oavsett om det gäller […]
Läs mer

Spetspatienter – en ny resurs för hälsa och systemförbättring

Sara Riggare april 2019
2020-04-03 Forum för Health Policy fortsätter bloggserien om forskningsprogrammet Patienten i förarsätet. Tidigare i år skrev Åsa Steinsaphir om Patientskolan och ambitionen att föra in egenerfaret stöd som ett formellt redskap i sjukvården. I dagens blogg skriver Sara Riggare om effekterna av patienternas innovativa medverkan i vården. Denna transformation var nödvändig före pandemin och behövs än mer idag! […]
Läs mer