Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna

Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna

Under den pågående Covid-19-pandemin har den digitala transformationen inom omsorgen gått betydligt långsammare än inom vården till följd av resursbrist. I dagens blogg för Forum skriver Peter Kjäll om hur det saknas ett fokus på omsorgen trots att äldre och...
Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi

Hur framgångsrik hanteringen av Covid-19- pandemin blir avgörs av interventionerna, implementeringsstrategierna och det sammanhang som interventionerna används i. Om detta skriver Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz i dagens blogg för Forum. I dagsläget vet...
Spetspatienter – en ny resurs för hälsa och systemförbättring

Spetspatienter – en ny resurs för hälsa och systemförbättring

Forum för Health Policy fortsätter bloggserien om forskningsprogrammet Patienten i förarsätet. Tidigare i år skrev Åsa Steinsaphir om Patientskolan och ambitionen att föra in egenerfaret stöd som ett formellt redskap i sjukvården. I dagens blogg skriver Sara Riggare...