Under den pågående Covid-19-pandemin har den digitala transformationen inom omsorgen gått betydligt långsammare än inom vården till följd av resursbrist. I dagens blogg för Forum skriver Peter Kjäll om hur det saknas ett fokus på omsorgen trots att äldre och multisjuka är den primära riskgruppen, samt hur de lovvärda avsiktsförklaringar som finns inte räcker till. Det är dags att rivstarta!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna

Peter Kjäll

”Who is leading the Digital Transformation in your organization”
A) The CEO B) The CTO C) COVID-19? Det syniska och skojfriska svaret på denna “meme” som cirkulerat i sociala medier är givetvis C. Den digitala transformationen har verkligen snabbspolats. Digitala verktyg som tidigare bara varit en spännande finess har nu tvingats in i huvudrollsinnehavarens kostym. Flera innovativa samarbeten genomförs, t.ex. Hack-for-Sweden. Vården ställer om. När verktygen och strukturerna finns så kan vi vara agila i omställningen.

Men, när diskussioner och medial uppståndelse fokuserar på intensivvårdsplatser, högspecialiserad vård och brist på skyddsutrustning (med all rätt!) så saknas ett fokus på omsorgen. Oro finns och är tydligt formulerad utifrån det självklara att äldre och multisjuka är den primära riskgruppen (87% av de avlidna idag är 70+) men också att vi ser en tydlig spridning på äldreboenden (exempelvis på 75% av boendena i Stockholms Stad). Ett besöksförbud på äldreboenden är dock just nu den enda nationellt ensade riktlinjen. Det saknas skarpa, innovativa förslag kring omställning och insatser. Framför allt kring hur digitalisering kan bli central i denna omställning och möjliggöra kvalitetsförbättringar och minska risken för smitta. Att omsorgen ofta är styvmoderligt behandlad var en sanning även innan COVID-19, men är nu än tydligare under den pågående krisen då resurserna behövs tills sitt yttersta. Heroiska insatser görs med medlen som finns i allt från kompetensförstärkning kring smittskydd till att sätta samman speciella COVID-19 team, men den digitala transformationen inom omsorgen har gått betydligt långsammare än inom vården till följd av denna resursbrist. Idag har vi många goda exempel i Sverige men de bärs i mångt och mycket upp av eldsjälar. Detta ”eldsjälsberoende” är inte hållbart i längden. Något så holistiskt och omvälvande som den digitala omställningen är, kräver betydligt mer, inte minst för att skapa jämlika förutsättningar för omsorgen nationellt. 290 kommuner med olika förutsättningar men många gemensamma utmaningar behöver stöd för att förlösa den kraft som digitalisering innebär.

Det finns lovvärda avsiktsförklaringar, t.ex. i den nationella life-science strategin. Regeringen satsar 187 miljoner kronor i överenskommelse med SKR på kommunerna för att öka digitaliseringen inom äldreomsorgen. Dessutom inrättas ett övergripande stöd från SKR kring välfärdsteknik och relaterade frågeställningar. Men det räcker inte.

Införandet av digital nattillsyn kan accelereras (minskar både smittspridning och frigör personalresurser till vakentiden), virtuella/digitala ronder på boenden kan ges oftare och med bättre kontinuitet, distansmonitorering (med digital vårduppföljning) för kroniker och multisjuka, trygghetsskapande digital metodologi och digitala mötesplatser för familj, släkt och vänner. Allt för att avlasta, öka kvalitet, kontinuitet och ge tid och energi för personalen till det mänskliga mötet som betyder så mycket och gör skillnaden.

Om vi återkommer till där vi började och där alternativ C) tar lead så har vi nu ett gyllene tillfälle att ta igen den eftersläpning som omsorgen haft. Möjliggör och resursätt den digitala transformationen! Överbrygg de sista hindren, ta tillfället i akt att snabbt se över och förändra lagstiftning och regelverk, inspirera för en kulturförändring och höj den digitala kompetensen. Dessutom kommer vi få viktiga evidens när vi kommer ut på andra sidan i allt från teknikanvändning, patient/brukarperspektiv till framgångsrika implementeringsstrategier. Vi behöver gasa och inte bromsa! Vi vet redan nu att kommunerna lågt räknat kommer tappa över 15 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter på grund av COVID-19 och därför behövs en omställning inte bara nu utan även inför framtiden.

Låt oss rivstarta! För omsorgen och våra äldres skull.

Peter Kjäll

 

 

 

 

 

Peter Kjäll, PhD
Fokusområdeschef – Digital Hälsa, RISE – Research Institutes of Sweden, Styrelsesuppleant Swecare